VERKSTAD/ATELJÉ

En Storlom blir till


Huvudet sätts på plats och fågeln formas färdigt och därefter målas.

NÄSTA --->