VERKSTAD/ATELJÉ

En Storlom blir till


Sedan grovsågas blocket i bandsåg.

NÄSTA --->